BiLDER LADDAS...


Fästingar - Ixodes-foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
kontrast textstorlek
 
Fästingar som påträffats i Sverige
(ev ej komplett)
IXODiDA - FÄSTiNGAR
  Ixodina - hårda fästingar
    Ixodidae - Hårda fästingar
       Ixodes ricinus
"Vanliga fästingar" ger sig på det mesta: gnagare, hundar och katter, älg och rådjur och människor mm.
>>> fästing, text och bild
       Ixodes trianguliceps Mest på gnagare som möss och råttor.
       Ixodes frontalis Den här fästingen lär mest ge sig på fåglar men tackar tydligen inte nej till människa heller. Enligt Collecte « au drapeau » et fixation sur l'homme d'Ixodes (Trichotoixodes) frontalis ska ett insamlat exemplar ha gett sig på insamlarens finger!
       Pholeoixodes canisuga vanlig hundfästing
       Pholeoixodes arboricola På fåglar.
       Pholeoixodes hexagonus Bland annat på igelkottar och rävar.
       Pholeoixodes lividus På backsvalor bl.a..
       Scaphixodes unicavatus På fåglar.
    Amblyommidae alt. Ixodidae
       Rhipicephalus sanguineus brun hundfästing/kennelfästing, inomhus! finns normalt inte utomhus i Sverige
       Haemaphysalis punctata röd fästing, i sydsverige, ibland på människor
(OBS! Den vanliga fästinghonan har för övrigt en röd bakkropp innan hon svällt av blod och ägg.)
  Argasina - mjuka fästingar
    Argasidae - mjuka fästingar
       Argas vespertiliones fladdermusfästing
De tio första hör till gruppen hårda fästingar som ibland delas in i två familjer (Ixodidae och Amblyommidae), ibland placeras i en familj (Ixodidae). Fladdermusfästingen hör till gruppen mjuka fästingar.
   mer om fästingar
   fästingar/naturliga fiender
   fästingar/spirakler
   fästingar/arter som påträffats i Sverige
   frågor om fästingar
   fästingar?! (om hur de iNTE ser ut)
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se