Kvadratspindel - Araneus quadratus

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Kvadratspindel
Araneus quadratus
hona
ca 14 mm (ben ej medräknade)
 

 
Kvadratspindel förekommer allmänt över hela landet. Färgmässigt varierar kvadratspindel mycket (grön - röd - brun, ljus/mörk), men bakkroppen är alltid(?) försedd med fyra tydliga, ljusa fläckar. Honorna spinner små "kojor" av silke på något grässtrå eller mellan några blad och där tillbringar de sedan det mesta av sin tid. Full koll på vad som händer i nätet har de förstås ändå; en signaltråd känner av minsta vibration i nättrådarna.
 
På två av bilderna syns spinnvårtorna (de sitter längst bak på bakkroppen) hos en kvadratspindel (hona).
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
     korsspindel
     Araneus diadematus
     hanne
     korsspindel
     hona
     Araneus angulatus
     gurkspindel
       Araniella cucurbitina
       hona
       Araniella cucurbitina
       hanne
     Lariniodes cornutus
     Mangora acalypha
     Agalenatea redii
     skuggspindel
     Nuctenea umbratica
     Cercidia prominens
     Cyclosa conica
     Zygiella atrica
     hanne
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
ART  KVADRATSPiNDELAraneus quadratus

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]