copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
-
Philodromus histrio
< 1 mm
  Philodromus histrio - hona
  Philodromus histrio - kokong
 
Knappt millimeterlånga spindlar av arten Philodromus histrio på väg att lämna kokongen.
 

...mer om kokonger
 
     kokonger
     gurkspindel med kokong
     Paidiscura pallens m. kokong
     rovspindel med kokong
     kärrspindel med kokong
 
 
 
KORT OM VAR Philodromus histrio HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   SNABBLÖPARSPiNDLARPhilodromidae
ART:    Philodromus histrio

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]