Spindelkokonger

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kokonger
-
Vargspindlar och en del andra spindlar bär sina äggkokonger fästade vid bakkroppen, vårdnätspindlarna - rovspindeln och kärrspindeln - bär sina under framkroppen och spinner efter en tid ett barnkammarnät - med kokongen i mitten -, sätter sig på vakt vid det och rör sig inte gärna ur fläcken, trots att de annars är ganska skygga av sig. Sträckspindlarna i familjen käkspindlar fäster sina ägg i en ullig vit kokong på växter och täcker den sedan med små gråbruna nystan.
 
Många spindelhonor vaktar sina kokonger tills äggen har kläckts och ungarna gett sig iväg. Det finns spindelhonor som flyttar kokongen om de upplever läget som hotande eller om det blivit för varmt eller för torrt. Några ser till att rätt fuktighet bibehålls genom att då och då doppa kokongen i vatten eller genom att öppna den och väta den med munnen. Några "vandrarspindlar" placerar sina ägg i hängande "korgar" och överger dem direkt.
 
Många vargspindlar bär runt ungarna en tid efter kläckningen. Då sitter småspindlarna helt enkelt ovanpå honans bakkropp.
 

...mer om kokonger
  kokonger
  gurkspindel med kokong
  en klotspindel med kokong
  kokong/Tetragnatha
  rovspindel med kokong
  kärrspindel med kokong
  kokong
  (Philodromus histrio)
 
 
 

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
      fler kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
klotspindlar
    buskklotspindel
       Paidiscura pallens med kokong
mattvävarspindlar
    Neriene peltata
    Neriene emphana
    stamspindel Drapetisca socialis
    allmän taknätspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel
       gurkspindel med kokong
       gurkspindel Araniella cucurbitina
       gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
       skuggspindel Nuctenea umbratica
       sektorspindel Zygiella atrica
 
vargspindlar
    Trochosa-arter
    Pirata piraticus
vårdnätspindlar
    kärrspindel
    rovspindel
    rovspindel - hona
taggspindlar
    Cheiracanthium erraticum
spökspindlar
    spökspindel
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
    Tibellus oblongus
krabbspindlar
    blomkrabbspindel
    Xysticus-arter
hoppspindlar
    Aelurillus v-insignatus hanne
    Aelurillus v-insignatus hona
    Sitticus floricola
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]