Växtlöss/vaxproduktion
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Växtlöss/vaxproduktion
 
På lite håll ser det ut som om dimfrosten slagit till mitt på sommaren, tittar man lite närmare ser det mer ut som små bomullstussar, och tittar man ännu närmare ser man att tussarna faktiskt rör på sig och att det är små växtlöss som döljer sig under rufset. De ser ut att ha tumlat runt i frisyrvax och vax är det faktiskt, fast egenproducerat.
 
Men vad ska de med allt vax till? Temperaturreglerande? Fuktskydd? Skydd mot fiender? Skydd mot de egna utsöndringarna, den så kallade honungsdaggen? För hur undgår de egentligen drunkningsdöden inne i de galler där flera av arterna periodvis håller till och där det dricks mängder av växtsaft och produceras nästan lika mycket honungsdagg? Bladlössen kan konsten att paketera vätska. När honungsdaggen lämnar bladlusens kropp täcks den i ett tunt lager vax och paketeras som en rund droppe. Forskare som studerat de små krypen i gallerna meddelar att det huvudsakligen är de halvvuxna larvernas uppgift att rulla ut dropparna. Man ska ha sett bladlöss rulla droppar genom att gå på dem!
 
Inne i gallen kan vaxtrådarna också tjäna som isolering, som en sorts växtlössens egentillverkade ®waxwool. Och som skydd mot fiender ska vaxet också ha viss effekt, för angripna växter lär vara svåra att befria från dessa vätskeresistenta krabater.
 
Det finns många arter växtlöss som producerar vax. Bland bladlössen finns olika grupper som ibland tillsammans med de "vanliga bladlössen" räknas in i en storfamilj bladlöss, ibland splittras upp i familjer som pungbladlöss (Pemphigidae), barrlöss (Adelgidae), lövträdslöss (Thelaxidae) etc.
Lite av bladlus i fårakläder är det väl över dem för en del kan, med bladlössens vanliga växthämmande törst, ställa till en del bekymmer för odlare. Bland pungbladlössen finns till exempel blodlusen Eriosoma lanigerum som kan skada äppelträd genom gallskapande angrepp på stam och grenar. Om vintern söker sig en del övervintrare i stället ner till rötterna.
 
Även bland sköldlössen (Coccoidea) och bladlopporna finns det flera arter som producerar vax. Andra insekter som producerar vax är bin och dvärgstritar för att bara nämna några.
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
VÄXTLÖSS:
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
--> bladloppor
 
STRiTAR:
 
--> spottstritar
   --> allmän spottstrit
--> dvärgstritar
   --> blågrön kärrstrit
--> sporrstritar
 
 
 
Insekterna i ordningen växtsugare är inte de enda som sticker in sin sugsnabel i växter och dricker. Bland skinnbaggarna (Heteroptera) finns många som lever av växter (andra är rovdjur och suger i sig diverse småkryp). Ibland räknas för övrigt växtsugare (Homoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) som underordningar till ordningen halvvingar (Hemiptera).
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> galler? - bilder på några vanliga gallbildningar
--> insekternas allmänna morfologi
--> allmänt om insekter