BiLDER LADDAS...


Blågrön kärrstrit - Cicadella viridis - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Blågrön kärrstrit - Cicadella viridis
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
kontrast [ska inte behöva ändras på korrekt inställd dator]
textstorlek

Blågrön kärrstrit
Cicadella viridis
6-9 mm
 
På bilderna: hona, hanne, larver (med tydliga vingsäckar) och ett tomt larvskal.
 
Blågrön kärrstrit är en stor dvärgstrit (familjen Cicadellidae med cirka 300 arter i Sverige, mer om familjen här) som förekommer allmänt i bl.a. kärr, på strandängar och andra fuktiga marker.
 
Blågrön kärrstrit har en nyupptäckt (1981) dubbelgångare vid namn Cicadella lasiocarpae Ossiannilsson, 1981. De två kärrstritarna kan skiljas åt bl.a. med hjälp av hannens parningssång och små anatomiska detaljer. C. lasiocarpae föredrar mossar.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
FLER DVÄRGSTRiTAR
 
--> rhododendronstrit
 
ANDRA STRiTAR:
 
--> spottstritar
  --> allmän spottstrit
--> sporrstritar
--> kilstritar
 
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
--> bladloppor
 
 
Insekterna i ordningen växtsugare är inte de enda som sticker in sina sugsnablar i växter och dricker. Bland skinnbaggarna (Heteroptera) finns många som lever av växter (andra är rovdjur och suger i sig diverse småkryp). Ibland räknas för övrigt växtsugare (Homoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) som underordningar till ordningen halvvingar (Hemiptera).
Precis som andra växtsugare genomgår dvärgstritar en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Äggen övervintrar och kläcks på våren. Larverna genomgår flera stadier och i de senare stadierna börjar vingarna anas som fyra korta vingsäckar.
 
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     STRiTAR   Auchenorrhyncha
FAMiLJ         Dvärgstritar         Cicadellidae
ART            Blågrön kärrstrit            Cicadella viridis

 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> var har de skenbenen? - insekters morfologi
--> allmänt om insekter
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se