Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

homoptera


 
kommer från grekiskans
 
'omos (homos) = samma, likadan; gemensam
ptera = vingar
 
Homoptera är den vetenskapliga benämningen på växtsugarna där bl a stritar och växtlöss ingår

 
Se även:
 
heteroptera

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se