Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

hemiptera


 
kommer från grekiskans
 
'ämi (hämi) = halv
ptera = vingar
 
Den vetenskapliga benämningen på insektsordningen halvvingar. En del sorterar in skinnbaggarna HETEROPTERA och växtsugarna HOMOPTERA under ordningen HEMiPTERA. Andra betraktar HETEROPTERA och HOMOPTERA som två skilda ordningar.

 
Se även:
 
heteroptera
homoptera

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta, e för epsilon, o för omikron och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se