Drepanepteryx phalaenoides

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

-
Drepanepteryx phalaenoides
 

Nätvingen Drepanepteryx phalaenoides - ja, det är alltså det där som mest ser ut som ett halvt, visset löv som är insekten i fråga - är en av de många odlarvänliga småkryp som under larvtiden äter bladlöss. Enligt vissa uppgifter ska arten vara speciellt begiven på blodlöss (Eriosoma lanigerum) och röda äppelbladlöss (Dysaphis plantaginea) (och gärna tillbringa pupp-perioden i den senare artens hoprullade blad). Så hittar man de här nätvingarna i äppelträden ska man vara rädd om dem.
 
Drepanepteryx phalaenoides har påträffats i södra halvan av landet (upp till Jämtland).
 
Drepanepteryx phalaenoides är en av cirka 30 arter i nätvingefamiljen florsländor Hemerobiidae.
 

mer om...
NÄTViNGAR
NEUROPTERA
 
  nätvingar
  Neuroptera
     florsländor
     Hemerobiidae
     guldögonsländor
     Chrysopidae
 

Andra småkryp som äter bladlöss:
 
  tvestjärtar
  Dermaptera
  blomflugor (larverna)
  Syrphidae
  nyckelpigor
  Coccinellidae
skinnbaggar som t.ex.
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
olika spindeldjur som t.ex:
  en del kvalster
  spindlar
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG NäTViNGAR Neuroptera
FAMiLJ       FLORSLÄNDOR    Hemerobiidae
ART                Drepanepteryx phalaenoides