BiLDER LADDAS...


Flaggstövslända Graphopsocus cruciatus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Flaggstövslända
Graphopsocus cruciatus
ca 3-4 mm
 

 
 
 

...mer om STÖVSLÄNDOR
 
introduktion
mörkribbad fransvingeslända
bandvingad storstövslända
fläckig sorgstövslända

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG STÖVSLÄNDOR Psocoptera
FAMiLJ       GLASViNGESTÖVSLÄNDORStenopsocidae
ART          FLAGGSTÖVSLÄNDA      Graphopsocus cruciatus

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se