BiLDER LADDAS...


Fläckig sorgstövslända Peripsocus subfasciatus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Fläckig sorgstövslända
Peripsocus subfasciatus
ca 2-3 mm
 

 
 
 

...mer om STÖVSLÄNDOR
 
introduktion
mörkribbad
fransvingeslända
flaggstövslända
bandvingad storstövslända

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG STÖVSLÄNDOR Psocoptera
FAMiLJ       SORGSTÖVSLÄNDOR    Peripsocidae
ART          FLÄCKiG SORGSTÖVSLÄNDA      Peripsocus subfasciatus

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se