copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Vingbandbäcksländor
Taeniopterygidae
3 kända arter i Sverige
 
Vingbandbäcksländor är en av de sju familjer bäcksländor som finns representerade i Sverige. De är ganska lika kryssbäcksländorna men hos vingbandbäcksländor är fötternas tre leder alla ungefär lika långa.

Bäcksländor genomgår en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna lever i rinnande vatten. Vingbandbäcksländor finns ofta vid större rinnande vatten och exemplaren på bilderna är fotograferade vid Sölvbacka strömmar i Härjedalen.

 
fler bäcksländor
 
  -> kryssbäcksländor
 
iNSEKTSORDNiNG:Bäcksländor
PLECOPTERA
FAMiLJ:   Vingbandbäcksländor 
   Taeniopterygidae

 
 
 
...mer om bäcksländor:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen bäcksländor