copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kryssbäcksländor
Nemouridae
12 kända arter i Sverige
 

Ungefär centimeterlånga kryssbäcksländor fotograferade i närheten av de små skogsbäckar där de levt som larver.
 
Kryssbäcksländor är en av de sju familjer bäcksländor som finns representerade i Sverige. Kombinationen av ett kryss på framvingarna och fötter där den mellersta av de tre lederna är mycket kortare än de andra två ska duga för att känna igen kryssbäcksländorna som annars är ganska lika vingbandbäcksländor.


Bäcksländor genomgår en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna lever i rinnande vatten.
 
fler bäcksländor
 
  -> Vingbandbäcksländor
 
iNSEKTSORDNiNG:Bäcksländor
PLECOPTERA
FAMiLJ:   Kryssbäcksländor 
   Nemouridae

 
 
 
...mer om bäcksländor:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen bäcksländor