BiLDER LADDAS...


Geting - Vespidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
En skogsgeting pysslar med fotvård och en vanlig geting flyger ut ur sitt jordbo. Båda hur fredliga som helst.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

ANSiKTSFORM

Ovalt, runt eller kanske hjärtformat?
 
Kindernas längd är en detalj som kan vara till hjälp vid artbestämning.
Den vanliga getingen - Vespula vulgaris - till höger har korta kinder, stor svart fläck på munskölden och svarta antennbaser.
 
Skogsgetingen - Vespula sylvestris - däremot har långa kinder, gula antennbaser (därav det något förvånade ansiktsuttrycket) och ibland en liten svart fläck på munskölden.
 
På bak- och mellankropp har de också olika teckningar.
 

SVENSKA GETiNGAR

I Sverige finns ca 15 arter och många av dem är ganska lika så man måste titta noga.
 
Skogsgetingen och den vanliga getingen hör till dem man oftast ser.
 
Störst är den stiliga bålgetingen som kan bli uppåt 4 cm lång.
 
 

NYTTiGA MATVANOR

Vuxna getingar äter nektar och andra sötsaker medan larverna matas med andra insekter. Det innebär förstås att getingen flyttar på ett och annat pollenkorn (dvs pollinerar) när den söker nektar i blommorna och att den röjer undan många småkryp när den samlar mat åt larverna.

iLSKNA GETiNGAR?

OK. De gillar inte att bli slagna efter, trampade på, klämda eller att man försöker äta eller dricka upp dem. I övrigt är getingar inte särskilt aggressiva. Det går till exempel utmärkt (möjligen med undantag för hörseln, för oj, vad de väsnas) att sitta med kamera (och ansikte) 1 dm utanför öppningen till ett jordbo - man blir noggrant kontrollerad men efter en stund flyger de lugnt förbi.
 
Om en geting landar på ens arm kan man lugnt låta den sitta tills den självmant flyger iväg; den har helt enkelt ingen anledning att sticka om den inte känner sig attackerad.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
En geting dricker cola. "Spröten" som hänger under hakan är palperna.
Förutom två njurformade fasettögon har steklarna som många andra insekter tre oceller (punktögon) uppe på huvudet.
 
---
 

LiVSSTADiER

Som övriga steklar har getingarna en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
Äggen läggs, de kläcks, larverna matas med insekter, växer och ömsar hud och när de vuxit färdigt förseglar de sina celler och förpuppas. Ut ur pupporna kliver så småningom fullbildade getingar.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

BO

De flesta sociala getingar bygger ett klotrunt bo av trä - söndertuggat och blandat med saliv. Bona kan placeras lite varstans - skogsgetingen hänger gärna sitt bo i träd, den vanliga getingen bor såväl i hus som i jordhåla, bålgetingen gillar ihåliga träd och så finns det en och annan snyltgeting som inte bygger något bo överhuvudtaget utan hyser in sina avkomlingar hos andra getingar.
 
Boets ytterväggar består av flera tunna skikt med luft emellan. Inuti hänger cellkakor i flera våningar. I de slutna cellerna ligger getingar som befinner sig i puppstadiet, i de öppna ligger ägg och larver som matas av sterila honor.
 
---
 

EN SOMMAR

En sommar består samhället; de enda som övervintrar är befruktade honor. På våren grundar drottningarna sina nya samhällen.
 
När en drottning hittat en bra tomt börjar hon bygga ett bo och lägger ägg. När larverna kläckts matar hon dem med insekter som flugor och fjärilslarver som hon först tuggar sönder. Efter några veckor kliver de första representanterna för den nya generationen ut ur sin puppceller och alla är de små sterila honor.
 
Nu tar dessa honor - arbetare - över skötseln av samhället; de fortsätter bygga och de tar hand om larvmatandet medan drottningen i huvudsak ägnar sig åt att lägga ägg. Gamla celler kan återanvändas när de blivit lediga och nya tillkommer hela tiden.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Getingarna viker ihop sina fyra vingar på längden när de inte flyger.
 
Getingmidjan sitter inte mellan mellankropp och bakkropp utan hör faktiskt till bakkoppen.
Framåt sensommaren kläcks hannar - utan gadd - och nya drottningar som flyger iväg och parar sig. Under hösten dör alla utom de befruktade honorna som övervintrar och på våren börjar allt om igen...

GETiNGSTiCK

Sticken då?
Om man inte är allergisk - och det är det väldigt få som är - så är några getingstick absolut ingenting. Det svider en stund, det är allt.
 
Det är bara honorna som sticker. Gadden är den ombildade äggläggaren.
 
 
iNSEKTER SOM iNTE ÄR GETiNGAR!
 
Nyttiga och totalt harmlösa (men ofta gula med svarta ränder): blomflugor!
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG    MiDJESTEKLAR    Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)      (Aculeata)
ÖVERFAMiLJ        GETiNGAR        Vespoidea
FAMiLJ          SOCiALA GETiNGAR          Vespidae

 
Den andra getingfamiljen är de solitära getingarna - Eumenidae.

 
allmänt om insekter
 
iNSEKTERNAS MORFOLOGi - var har de fötterna och munskölden?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se