Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

nematocera


 
kommer från grekiskans
 
näma (genitiv:nämatos) = tråd
keras = horn
dvs, trådhornade
 
Den vetenskapliga benämningen på myggorna (däribland även knott och harkrankar). Myggornas antenner har minst 6 leder. Nematocera räknas som en underordning till tvåvingarna (DiPTERA).

 
Se även:
 
diptera
brachycera

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se