SÖK/ iNFO om iNSEKTER

>>>>>>    
 
ett ord eller exakt fras
sök efter
ett ord
eller
exakt fras
t.ex.
fästingar(inte insekter)
älgfluga
hjortfluga
lusfluga
gräshoppor

röd flickslända
gulsvart skalbagge
Aeshna grandis
trollslända
sländor
fjäril
 
småkrypsordlista:norsk/dansk-svenska
 
AKTUELLA SMÅKRYP
 
Larver på hägg? Häggspinnmal förekommer vissa år i stor mängd och kan då spinna in träden i ett vitt spinn. Träden överlever, och följande år brukar allt vara normalt.
 
Grön insekt med nätiga vingar upphittad i sommarstugefönstret? Guldögonslända
 
Några andra insekter som övervintrat som vuxna
 
citronfjäril
påfågelöga
sorgmantel
nässelfjäril
tistelfjäril
 
nyckelpigor
 
Många skinnbaggar - både flygande och simmande - har också övervintrat som vuxna och börjar vakna till liv.
 

Småkryp i garderoben? Ängrar? Bäst utomhus!
Småkryp i köket? Fläskängrar? Ugnssmyg?
 
Småkryp i badrummet? Silverfiskar? Mest att betrakta som nattlig städpatrull!
 
Fästingar
 


DiVERSE
Efterhängsna platta flugor som klänger omkring i hår och kläder efter skogsturen?
Lusflugor (till lusflugorna hör bl.a. hjortflugan/älgflugan)!
 
Kolibriliknande figur som dricker nektar utan att landa på blommorna?
Många skickar just nu bilder på den större (stora) dagsvärmaren som i år tydligen flugit till Sverige en masse. Det är en fjäril som vissa år kommer inflygande söderifrån men som inte kan övervintra här. På engelska har den förresten, passande nog, ordet "kolibri" i namnet: Hummingbird hawk-moth.
 

 
HAR iNSEKTER KiNDER
&
SKENBEN?
 
Om insekternas morfologi
 
 BiLDViSNiNG!
 
 
Om du har tid att svara på en
FRÅGA:
Vad kallas den här flugan där du bor? (formulär att fylla i)
SÖKTiPS
OBS! På www.entomologi.se används vanlig svensk ihopskrivning och iNTE särskrivning. Letar du efter blomflugor eller lusflugor hittar du förmodligen ingenting om du skriver blom flugor eller lus flugor.
 
Sök på obestämd form i första hand: blomfluga inte blomflugan, blomflugor inte blomflugorna.
 
När det gäller vetenskapliga namn går det att söka på t.ex. carabidae men oftast inte på försvenskade former som karabider.
Vad betyder de vetenskapliga orden? Varifrån kommer de?
>>>>ORDBOK
FRåGESPoRT?
 Vad är det för larv?!
 Vilken ordning?
 
Vadå ordning?!?
Den första grovsorteringen av alla de (normalt) sexbenta småkryp som kallas insekter delar in dem i grupper eller ordningar...
är det en
skalbagge
fjäril
stekel
nattslända
eller
trollslända
etc?
 
 krypkorsord