ALTERNATiV MENY FÖR WEBBLÄSARE UTAN JAVASCRiPT
iNSEKTER: STARTSiDAN
 
SNABBSÖK/ i iNSEKTER
 
iNNEHÅLL
 
ViLKEN iNSEKT? HiTTA RÄTT
ORDNiNG/GRUPP

    småbilder 1
 
MORFOLOGi/ANATOMi
- hur ser de ut egentligen?
    bildvisning
 
LiTEN ORDBOK
- vad betyder
    de vetenskapliga namnen?
 
iNSEKTSORDNiNGAR
    insektsordningar
    flest i Sverige?
    flest i världen?
 
COLLEMBOLA Hoppstjärtar
 
ODONATA - Trollsländor
två underordningar
  egentliga trollsländor
   från larv till vuxen
   vingstudie
   familjer & arter
    Svart ängstrollslända
    Blodröd ängstrollslända
    Bred trollslända
    Fyrfläckad trollslända
    Brun mosaikslända
  jungfrusländor & flicksländor
   parningshjärtat
   familjer & arter
    Allmän smaragdflickslända
    Röd flickslända
    SJöflickslända
 
ORTHOPTERA Hopprätvingar
    gräshoppor, vårtbitare & syrsor
 
    gräshoppor
 
    vårtbitare
 
HETEROPTERA Skinnbaggar
   bl a bärfisar, skräddare och vägglöss
 
      bärfisar
 
    bärfis
      grönt stinkfly
 
    vattenskorpion
 
    skräddare
 
LEPiDOPTERA - Fjärilar
   om fjärilar
   fjärilsfamiljer & arter
    dagfjärilar
 
    citronfjäril
    luktgräsfjäril
 
NÅGRA VANLiGA FJÄRiLAR
 
ViTFJÄRiLAR
    citronfjäril
    aurorafjäril
 
TJOCKHUVUDEN
    ängssmygare
 
PRAKTFJÄRiLAR
    nässelfjäril
    sorgmantel
    påfågelöga
    allmän nätfjäril
    brunfläckig pärlemorfjäril
 
JUVELViNGAR
GRÄSFJÄRiLAR
    luktgräsfjäril
 
ROTFJÄRiLAR
    liten rotfjäril
 
KÄKFJÄRiLAR
    barrskogskäkfjäril
 
MÄTARFJÄRiLAR
    mätare
      liten fläckmätare
      lindmätare/larv
 
MOTT
      mott
 
FJÄDERMOTT
      fjädermott
 
SPiNNMALAR
      häggspinnmal
 
BJÖRNSPiNNARE/Oegentliga spinnare
      vit borstspinnare
 
SiKELViNGAR
      ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
      rostbrun bredvecklare
 
MECOPTERA Näbbsländor
 
EPHEMEROPTERA Dagsländor
 
PLECOPTERA Bäcksländor
 
MEGALOPTERA Vattennätvingar
 
NEUROPTERA Nätvingar
 
      guldögonsländor
      florsländor
 
BLATTODEA Kackerlackor
 
DiPTERA Tvåvingar
om flugor, myggor & harkrankar
MYGGOR
    myggfamiljer i Sverige
      fjärilsmyggor
      hårmyggor
      harkrankar
      kärrharkrank
 
FLUGOR
    flugfamiljer i Sverige
 
  LUSFLUGOR
      lusflugor
 
  BROMSAR
      blinning
      broms
      regnbroms
 
 BLOMFLUGOR
      blomflugor
        Episyrphus balteatus
        Helophilus sp.
        Sericomyia silentis
        Eristalis sp.
      blomfluga
KÖTTFLUGOR
        Köttfluga
 
KOLVFLUGOR
        dyngfluga
 
SNÄPPFLUGOR
        Snäppflugor
 
NATTSLÄNDOR
TRiCHOPTERA Nattsländor
 
HOMOPTERA Växtsugare
   växtlöss och stritar
 
bladlöss
 
bladlloppor
 
mjölöss
 
STRiTAR
spottstritar
  allmän spottstrit
dvärgstritar
 
HYMENOPTERA Steklar
   bl a myror, getingar & bin (inkl. humlor
 
getingar
 
 humlor
 
  jordhumla
  hushumla
  ljunghumla
  ängshumla
 
  honungsbi
 
COLEOPTERA Skalbaggar
 
introduktion
 
NYCKELPiGOR
nyckelpigor Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
   'stilstudie'
   olika nyckelpigearter
  14-prickig nyckelpiga
  19-prickig nyckelpiga
  Coccinula 14-pustulata
  Njurfläckad nyckelpiga
  Exochomus quadripustulatus
  Ljusstreckad nyckelpiga
  10-prickig nyckelpiga
  22-prickig nyckelpiga
  11-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
näckrosbladbagge
säckbagge
albladbagge
aspglansbagge
renfanebagge
sävbagge
 
ViVLAR
vivlar
 
RULLViVLAR
rullvivlar
 
KNÄPPARE
knäppare
 
FLUGBAGGAR
flugbaggar
 
SVARTBAGGAR
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
humlebagge
tordyvel
tädgårdsborre
 
LÅNGHORNiNGAR
långhorningar
fyrbandad blombock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
grön sandjägare
 
PSOCOPTERA
stövsländor
 
DERMAPTERA
tvestjärtar
Nycekl till tvestjärtar i Sverige
 
SiLVERBORSTSVANSAR
Silverborstsvansar
 
ÄNGAR
Ängrar
TESTA DiNA KUNSKAPER
   MORFOLOGi
ViLKEN iNSEKT ÄR DET
1 Vilken insektsordning?
   vetenskapliga namn
   svenska namn
VAD ÄR DET FÖR LARV?!
   svenska namn
 
Korsord på temat insekter och andra småkryp
korsord nr1
 
SPiNDLAR
HJULSPiNDLAR
  KORSSPiNDEL
KRABBSPiNDLAR
höstspindel - hona
höstspindel - hanne
vårdnätspindlar
kärrspindel
rovspindel
Micrommata virescens
mattvävarspindlar
 
LOCKESPiNDLAR
LOCKESPiNDLAR
KVALSTER
Fästingar
Fästingar/ arter i Sverige
frågor om fästingar

 
om bilderna
skärmkrav
 

 
www.entomologi.se allmänt om insekter
 
Valid HTML 4.0! Valid CSS!