iNSEKTER: STARTSiDAN


Ombyggnation pågår!
 
HiTTA...
SNABBSÖK/ i iNSEKTER
LiTEN ORDBOK
ViLKEN iNSEKT?


TESTA DiNA KUNSKAPER...

MORFOLOGi/ANATOMi


ViLKEN iNSEKT ÄR DET


VAD ÄR DET FÖR LARV?!


KRYPKRYSS


ALLMÄNT om iNSEKTER...

MORFOLOGi/ANATOMi


UTVECKLiNG/FÖRVANDL.


iNSEKTSORDNiNGAR


TEMA


OM OLiKA iNSEKTER...

HOPPSTJÄRTAR Collembola

TROLLSLÄNDOR Odonata


HOPPRÄTViNGAR Orthoptera  GRÄSHOPPOR SYRSOR MM


SKiNNBAGGAR Heteroptera  BÄRFiSAR SKRÄDDARE MM


FJÄRiLAR Lepidoptera


NÄBBSLÄNDOR Mecoptera


DAGSLÄNDOR Ephemeroptera

BÄCKSLÄNDOR Plecoptera


VATTENÄTViNGAR Megaloptera
HALSSLÄNDOR


NÄTViNGAR Neuroptera

KACKERLACKOR Blattodea


TVÅViNGAR Diptera    FLUGOR MYGGOR

NATTSLÄNDOR Trichoptera

VÄXTSUGARE Homoptera    VÄXTLÖSS STRiTAR


STEKLAR Hymenoptera     GETiNGAR BiN MYROR MM


SKALBAGGAR Coleoptera


STÖVSLÄNDOR PsocopteraTVESTJÄRTAR Dermaptera

Silverborstsvansar Zygentoma
TRiPSAR Thysanoptera

 
kontakt
länkbilder
om bilderna
skärmkrav
 
norsk/dansk-svensk ordbok
länkar
 

 
www.entomologi.se