copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Skivrörsnattsländor
Molannidae
5 arter i Sverige
 
Nattsländorna i familjen skivrörsnattsländor har sporrar på alla ben, två på vardera framben och fyra på de övriga (244), de har femledade palper, de saknar punktögon (som många andra nattsländor annars har uppe på huvudet mellan fasettögonen) och de har smala, i ytterkanten avrundade, håriga vingar med tydliga ribbor.
I Sverige har man hittat fem arter. Allmännast är Molanna angustata som flyger hela sommaren och förekommer i hela landet.
 
 
 

...mer om NATTSLÄNDOR
 
nattsländor/introduktion
Notidobia ciliaris

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG NATTSLÄNDOR Trichoptera
FAMiLJ       SKiVRÖRSNATTSLÄNDOR    Molannidae
ARTER i SVERiGE             Molanna albicans
      Molanna angustata
      Molanna nigra
      Molanna submarginalis
      Molannodes tinctus