copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Nattslända
Notidobia ciliaris
 
Notidobia ciliaris är svartvingad och svarthårig och har sina sporrar ordnade 2-2-4. Första antennleden är kraftigare än de övriga. Hannen har treledade palper som han håller framåtriktade under huvudet.
Notidobia ciliaris flyger normalt från maj och en tid framåt.
Notidobia ciliaris är en av två svenska arter i familjen krumrörsnattsländor. De (lätt) krumma rören är förstås de boningar som larverna tillverkar av sand.

 
 
 

...mer om NATTSLÄNDOR
 
nattsländor/introduktion
skivrörsnattsländor
Molannidae

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG NATTSLÄNDOR Trichoptera
FAMiLJ       KRUMRÖRSNATTSLÄNDOR    Sericostomatidae
ART             Notidobia ciliaris