Bi eller fluga?


denna bild copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
 
 

Bi eller fluga?


 
Bland flugorna finns flera arter som (i alla fall lite lätt) liknar steklar; en del är gul- och svartrandiga och liknar getingar, andra är lurviga i svart och gult och liknar humlor och åter andra liknar honungsbin.
 
[Många flugor och steklar liknar f.ö. varandra inte bara till utseendet utan de till och med låter likadant när de flyger.]
 
På bilderna syns alltså en fluga och ett bi, eller... är det ett bi och en fluga...
 
 

mer om...
STEKLAR
Hymenoptera
 
--> getingar
--> humlor
  --> mörk jordhumla
  --> "ljusa jordhumlor"
--> ljunghumla
--> hushumla
--> honungsbi
--> röd tallstekel
--> tallstekel
--> växtsteklar
--> lindbladstekel
 
mer om...
FLUGOR
Diptera
 
--> blomflugor
--> dansflugor
--> snäppflugor
--> stekelflugor
--> spyflugor
--> parasitflugor
--> styngflugor
--> bromsar
  --> blinning
  --> regnbroms
  --> "stora bromsar"