copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Ljungvårtbitare
Metrioptera brachyptera
hona, ca 15 mm
ljungvårtbitare - larv
 
Ljungvårtbitare - Metrioptera brachyptera - förekommer i större delen av landet.
 
Precis som nästan samtliga svenska vårtbitare lever vuxna ljungvårtbitare som rovdjur.
 
Ljungvårtbitare kan ses bl.a. på ljunghedar, i kärr och på mossar.
 
Den sabelliknande anordningen i bakändan använder honan när hon lägger ägg.
 

 
 
 

mer om...
HOPPRÄTViNGAR
Orthoptera
 
introduktion
vårtbitare
Tettigoniidae
   ljungvårtbitare
   Metrioptera brachyptera
gräshoppor
   gräshoppa/ morfologi
   strandängsgräshoppa
   Chorthippus albomarginatus
   punkttorngräshoppa
   Tetrix bipunctata
   skogsgräshoppa
   Podisma pedestris
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på HOPPRÄTViNGAR]

 
ORDNiNG HOPPRÄTViNGAR Orthoptera
UNDERORDNiNG LÅNGHORNSRÄTViNGAR Ensifera
FAMiLJ   VÅRTBiTARETettigoniidae
ART   LJUNGVÅRTBiTAREMetrioptera brachyptera