BiLDER LADDAS...


Gräshoppa - Strandängsgräshoppa - Chorthippus albomarginatus - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Strandängsgräshoppa - Chorthippus albomarginatus
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Strandängsgräshoppa
Chorthippus albomarginatus
 
Frodig ängsmark och dikesrenar hör till favoritbiotoperna för den här
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  gräshoppan som kan variera en del färgmässigt - oftast brunbeige men ibland med mer gröna partier. Honan kan oftast kännas igen på halssköldens nästan helt parallella kanter, tvärstrecket som korsar den mitt på ovansidan och det ljusa strecket längs vingens framkant.
 
mer om GRÄSHOPPOR & andra hopprätvingar:
 
  -> Gräshoppor
    > skogsgräshoppa
    Podisma pedestris
    > punkttorngräshoppa
    Tetrix bipunctata
  -> Vårtbitare
    > ljungvårtbitare
    Metrioptera brachyptera
    ljungvårtbitare - larver
  -> Hopprätvingar

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

 
UTVECKLiNG
Som andra hopprätvingar har strandängsgräshoppan en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 

 
ORDNiNGHopprätvingarORTHOPTERA
UNDERORDNiNG   Korthornsrätvingar   Caelifera
FAMiLJ      Gräshoppor      Acrididae
ART         Strandängsgräshoppa         Chorthippus albomarginatus

 
 
 
  -> allmänt om insekter
  -> holometabol utveckling
  -> insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se