copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
ODONATA
ZYGOPTERA
Jungfrusländor och flicksländor i Sverige
 
FAMiLJER & SLÄKTEN:
 • 4 familjer
 • 19 arter

 • Calopterygidae - Jungfrusländor 2 arter
  • Calopteryx 2 arter

   
 • Lestidae - Smaragdflicksländor 4 arter
  • Sympecma 1
  • Lestes 3

   
 • Platycnemedidae - Flodflicksländor 1 art
  • Platycnemis 1

   
 • Coenagrionidae - Äkta flicksländor 12 arter

 
FAMiLJER & ARTER:
 • Calopterygidae - Jungfrusländor
   
 • Lestidae - smaragdflicksländor
   
  • Lestes virens
   Sydlig smaragdflickslända
    
  • Lestes sponsa
   Allmän smaragdflickslända
    
   För att skilja en hanne av arten Lestes sponsa (på båda bilderna här nedanför) från en hanne av arten Lestes dryas tittar man på t ex de undre analbihangens (parets i mitten) form. Hos Lestes sponsa är de ganska raka, hos Lestes dryas är de krökta mot varandra på ungefär samma sätt som de övre (yttre på bilden).
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
   Under parning och äggläggning använder hannen sina analbihang till att hålla fast i honon. De övre (yttre) håller om kroppen bakom honans halssköld och de undre (inre) stöder mot baksidan av huvudet.
    
  • Lestes dryas
   Kraftig smaragdflickslända
    
  • Sympecma fusca
   Vinterflickslända
    
 • Platycnemididae - flodflicksländor el fjäderflicksländor
   
  • Platycnemis pennipes
   Flodflickslända
    
 • Coenagrionidae - äkta flicksländor el sommarflicksländor
   
  • Pyrrhosoma numphula
   Röd flickslända
    
   Den enda rödfärgade flicksländan i Sverige. På bilden en hanne.
    
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
    
    
  • Erythromma najas
   Rödögonflickslända
    
   Det är bara ögonen som är röda hos hannen av arten Erythromma najas. I övrigt är han blå med mörkare översida på både mellankropp och bakkropp.
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
    
  • Nehalennia speciosa
   Dvärgflickslända
    
  • Coenagrion armatum
   Tångflickslända
    
  • Coenagrion hastulatum
   T-flickslända - hanne
   T-flickslända - hona
    
  • Coenagrion lunulatum
   Månflickslända
    
  • Coenagrion johanssoni
   Johanssons flickslända
    
  • Coenagrion puella
   Ljus U-flickslända
    
  • Coenagrion pulchellum
   Mörk U-flickslända - hanne
   Mörk U-flickslända - hona


   En hanne av arten Mörk U-flickslända - Coenagrion pulchellum. Fär att artbestämma de blåfärgade flicksländorna är det säkrast att titta på detaljer som formen på halssköld och analbihang. Flera av de svenska namnen, t ex U-flickslända syftar annars på teckningen på bakkroppens andra segment, men dessa kan variera en hel del.
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
  • Enallagma cyathigerum
   Sjöflickslända
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
  • Ischnura elegans
   Allmän kustflickslända
    
  • Ischnura pumilio
   Mindre kustflickslända
    

BiLDERNA: Bilden högst upp på sidan: en allmän smaragdflickslända Lestes sponsa
 
LiTTERATURTiPS: Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
 • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
 • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
KÄLLOR MM: Grekiskan kommer direkt från:
 • Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford University Press, 1978.