copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


T-flickslända
Coenagrion hastulatum
bakkropp ca. 22-29 mm
t-flickslända - hanne
t-flickslända - hona
 
T-flickslända Coenagrion hastulatum är en vanligt förekommande flickslända som trivs vid strandkanter av olika slag. Efter att ha tillbringat mellan ett och fyra år (klimatberoende) som vattenlevande larv, kliver den upp på land och tar till vingarna någon gång i slutet av maj. T-flicksländan Coenagrion hastulatum finns i så gott som hela landet.
 
Hannarna är blå (med tendens att bli grönare med tiden). På andra bakkroppssegmentet har de ofta, men inte alltid, ett svart t-liknande tecken (andra arter kan ha liknande tecken). Halsskölden är mjukt vinklad i bakkanten.
 

Andra blå flicksländor, bl.a.:
mörk u-flickslända hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända hona
Coenagrion pulchellum
Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
flicksländor & jungfrusländor
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
egentliga TROLLSLÄNDOR
introduktion
arter i Sverige
vingar
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster - klicka på TROLLSLäNDOR Odonata]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     FLiCKSLÄNDOR   ZYGOPTERA
FAMiLJ       äKTA FLiCKSLÄNDOR     Coenagrionidae
ART         T-FLiCKSLÄNDA        Coenagrion hastulatum