T-flickslända Coenagrion hastulatum

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 

T-flickslända
Coenagrion hastulatum
bakkropp ca. 22-29 mm
hona
t-flickslända - hanne
 
Honan av arten Coenagrion hastulatum är gulbeige med en bakkropp som är svart på ovansidan.
 


 
 
 

...mer om TROLLSLÄNDOR
 
flicksländor & jungfrusländor
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
egentliga TROLLSLÄNDOR
introduktion
arter i Sverige
vingar
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster - klicka på TROLLSLäNDOR Odonata]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     FLiCKSLÄNDOR   ZYGOPTERA
FAMiLJ       äKTA FLiCKSLÄNDOR     Coenagrionidae
ART         T-FLiCKSLÄNDA        Coenagrion hastulatum