Trollsländor

Blodröd ängstrollslända - Sympetrum sanguineum

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se Blodröd ängstrollslända  
 

Blodröd ängstrollslända
håller till vid stillastående vatten i södra delen av landet.
 
Den hör till de ca 15 svenska arterna inom familjen segeltrollsländor och de fem inom släktet ängstrollsländor - Sympetrum. Släktets alla hannar - förutom den svarta ängstrollsländan - är röda och ganska lika.
 
Blodröd ängstrollslända flyger från juli ända in i oktober.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
De flesta ängstrollsländehonorna är gulbruna.
 
Bland svenska ängstrollsländor är det bara den svarta (S. danae) och den blodröda (S. sanguineum) som har helsvarta ben.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kort uppehåll i fortplantningsbestyren - hannen behåller sitt grepp om honans "bakhuvud".
 
Från frons till bakkroppsspets är den blodröda ängstrollsländan runt 35 mm.
 
Till skillnad från flick- och jungfrusländor så håller de egentliga trollsländorna sina vingar utslagna när de vilar.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Blodröd ängstrollslända - hanne.
 
Blodröd ängstrollslända
har som alla trollsländor en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larv lever svart ängstrollslända precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten.
 
När larven vuxit klart klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan. Därefter tar det ytterligare någon tid innan den svarta ängstrollsländan är könsmogen och fått sina vuxna färger.
 
Bilder från kläckningen finns under
från larv till imago
(de bilderna visar en svart ängstrollslända)
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG  egentliga trollsländor  ANiSOPTERA
FAMiLJ    Segeltrollsländor    Libellulidae
SLÄKTE      Ängstrollsländor      Sympetrum
ART        Blodröd ängstrollslända        Sympetrum sanguineum

 
 
 
ANDRA SEGELTROLLSLÄNDOR
 
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
 
egentliga trollsländor
Anisoptera
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
  jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
 
Egentliga trollsländor - introduktion
Egentliga trollsländor - familjer & arter
vingstudie (starrmosaikslända)
 
 
hemimetabol utveckling
om insekter
 
OM JUNGFRU- & FLiCKSLÄNDOR
Jungfru- och flicksländor - introduktion
Jungfru- och flicksländor - familjer och arter i Sverige
smaragdflicksländor i parning
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)