Svart ängstrollslända - Sympetrum danae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Svart ängstrollslända är mycket vanlig i större delen av landet och ibland kläcks ett stort antal larver till fullbildade trollsländor samtidigt.
 
Hannarna blir med tiden nästan helt svarta, honorna är gulbrunsvarta. Båda har en svart triangel på ovansidan av mellankroppen och tre gula fläckar i det mellersta av de svarta banden på mellankroppens sidor.
 
Svart ängstrollslända är en liten trollslända, ungefär 3 cm från frons till bakkroppsspets, som flyger sommar-höst ända in i oktober.
Svart ängstrollslända är också en orädd och ibland rentav nyfiken figur som kommer mycket nära; utan minsta rädsla kan hannarna förlägga sin flygbas någon decimeter bort från iakttagaren. Har man kamera med undersöks den ibland ordentligt.
 
Som alla andra egentliga trollsländor (Anisoptera) är svart ängstrollslända en skicklig jaktflygare som fångar sina byten i luften. Blixtsnabbt flyger den upp från basen, greppar tag i bytet och återvänder med fångsten.
Även under larvstadierna lever trollsländor som rovdjur. Med god aptit sätter de i sig andra vattenlevande småkryp.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se Unga hannar (bilden till vänster) är gulbruna med svarta teckningar. Honorna är både som unga och vuxna (könsmogna) gulbruna med svarta teckningar och ganska lika en ung hanne. Hannen på bilden har den nykläckta sländans glänsande vingar, med tiden blir de mattare.
 
I varje framvinge har trollsländorna inom familjen segeltrollsländor - ca 15 arter i Sverige - alltid en bakåtpekande triangel, en detalj de har gemensam med trollsländorna inom familjen glanstrollsländor.
 
Svarta ängstrollsländor flyger sammankopplade under parningen men slår sig ofta ner på marken eller på någon växt där de kan sitta ganska länge. Ibland ser man dem para sig ganska långt från vatten.
 
Äggläggningen sker både vid strandkanten och längre ut från stranden. I början behåller hannen sitt grepp om honans huvud men efter ett tag brukar honan forsätta själv.
 
Äggen läggs exofytiskt, dvs inte i växter som hos mosaiktrollsländor och flicksländor, utan direkt i vattnet eller på växter i strandkanten.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se Svart ängstrollslända har, som alla trollsländor, en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. (Till skillnad från insekter med holometabol utveckling genomgår trollsländor alltså inte något puppstadium.)
 
När larven är fullvuxen går den upp ur vattnet, klättrar upp på ett strå eller liknande och startar sista hudömsningen. Ut ur den sista larvhuden kliver en fullbildad trollslända.
 
Bilder på en trollslända som kliver ur sin larvhud - från larv till imago/ hur en vattenlevande trollsländelarv förvandlas till en flygande trollslända.
 
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG  Egentliga trollsländor  ANiSOPTERA
FAMiLJ    Segeltrollsländor    Libellulidae
SLÄKTE      Ängstrollsländor      Sympetrum
ART        Svart ängstrollslända        Sympetrum danae

 
 
 
ANDRA SEGELTROLLSLÄNDOR
 
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
 
egentliga trollsländor
Anisoptera
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
mosaiktrollsländor - larver
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända - hanne
Aeshna subarctica
 
OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
  jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
egentliga trollsländor - introduktion
egentliga trollsländor - familjer & arter
hemimetabol utveckling
om insekter