Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Större sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
bakkropp ca. 30-35 mm
hona

 
Honan av arten stor sjötrollslända, Orthetrum cancellatum, är gul med svarta längsgående band på bakkroppen. Vingmärket är svart (hos en liknande, mindre, art är det ljust).
 
Stor sjötrollslända, Orthetrum cancellatum, förekommer i södra delen av landet. Arten är vanlig bl.a. på Gotland.
 

mer om...
SEGELTROLLSLÄNDOR
Libellulidae
 
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia

 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
trollsländor - introduktion
trollsländearter i Sverige
trollslända från larv till vuxen
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
starrmosaikslända - hanne
Aesha juncea
starrmosaikslända - hona
Aesha juncea
gungflymosaikslända
Aesha subarctica
fjällmosaikslända
Aesha caerulea
trollslända - vingar

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]
 

 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR Anisoptera
FAMiLJ   SEGELTROLLSLÄNDOR Libellulidae
ART   STOR SJÖTROLLSLÄNDA Orthetrum cancellatum

 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning