copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR ANiSOPTERA
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae
ART   STARRMOSAiKSLÄNDA Aeshna juncea

 
Starrmosaikslända
Aeshna juncea
bakkropp ca. 40-50 mm
hona
starrmosaikslända - hanne

 
Starrmosaiksländan, Aeshna juncea, är en av de vanligaste mosaiksländorna. Arten finns över hela landet.
 
De ljusa fläckarna på bakkroppens ryggsida är hos honorna (bilderna) oftast gula men de kan också vara blå (som hos hannarna).
 
Starrmosaiksländan har en dubbelgångare i arten gungflymosaikslända
 
Starrmosaiksländan har ofta en liten ljus fläck mellan de två tydliga ljusa banden på mellankroppens sidor (jfr gungflymosaikslända).
 
Trollsländor lever som rovdjur.
 
mer om...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
brun mosaikslända
Aeshna grandis
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
mosaiktrollsländelarver

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
trollslända från larv till vuxen
trollslända - vingar

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]
 

 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning