Starrmosaikslända - Aeshna juncea

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Starrmosaikslända
Aeshna juncea
bakkropp ca. 50-60 mm
starrmosaikslända - hanne
starrmosaikslända - hona

 
Starrmosaikslända (Aeshna juncea) kan ses patrullera lugna vatten från juni till september eller senare. Arten förekommer allmänt i hela Sverige.
 
Hannen har stora blå, och små vitgula, fläckar på bakkroppen. På mellankroppens sidor har starrmosaiksländan två gulvita band och mellan dem brukar det finnas en liten, lätt böjd fläck i samma färg.
 
Precis som andra trollsländor lever starrmosaiksländan som rovdjur; som imago fångar den insekter i flykten, som larv använder den en speciell fångstmask för att fånga andra vattenlevande småkryp.
 
Starrmosaikslända har en "dubbelgångare" i arten gungflymosaikslända.
 

mer om...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
brun mosaikslända
Aeshna grandis
mosaiktrollsländor - larver

 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
trollslända från larv till vuxen
trollslända - vingar

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]

 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR  Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR ANiSOPTERA
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae
ART   STARRMOSAiKSLÄNDA Aeshna juncea

 
mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning