Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
bakkropp: ca 25-27 mm
hanne
 
Till skillnad från en liknande art har pudrad kärrtrollslända - Leucorrhinia albifrons - svarta vingmärken och en bakkropp som baktill bara är en liten aning utvidgad. I övrigt har den vitt ansikte (som alla arter i släktet Leucorrhinia) och pudrad bakkropp.
 
Pudrad kärrtrollslända - Leucorrhinia albifrons - flyger från maj/juni till (åtminstone) början av augusti i södra delen av landet.
 
Bild på pudrad kärrtrollslända framifrån finns här.

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR   ANiSOPTERA
FAMiLJ       SEGELTROLLSLÄNDOR     Libellulidae
ART         PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA        Leucorrhinia albifrons

 

OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
  jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat