Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
bakkropp ca. 23-28 mm
hanne
 
Hannen av arten nordisk kärrtrollslända är mörk med röda detaljer, vitt ansikte och rödbruna vingmärken. Hannarna liknar myrtrollsländehannar men är normalt lite större och har större röda fläckar.
 
Nordisk kärrtrollslända förekommer allmänt i större delen av landet och kan ses flyga från mitten av maj.
 

Liknande art:
 
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR   ANiSOPTERA
FAMiLJ       SEGELTROLLSLÄNDOR     Libellulidae
ART         NORDiSK KÄRRTROLLSLÄNDA        Leucorrhinia rubicunda

 

OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
  jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat