Myrtrollslända Leucorrhinia dubia

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
hanne
myrtrollslända - hona
 
 
Liknande art:
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
vingar
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG       EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR    ANiSOPTERA
FAMiLJ           SEGELTROLLSLÄNDOR        Libellulidae
ART               MYRTROLLSLÄNDA          Leucorrhinia dubia

 

jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo