BiLDER LADDAS...


Myrtrollslända Leucorrhinia dubia - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
bakkropp ca. 20-26 mm
hona
myrtrollslända - hanne
 
Myrtrollsländan - Leucorrhinia dubia - finns i större delen av Sverige och flyger maj-augusti. Den trivs, som man hör på namnet, på myrmark som t.ex. vitmossekanten vid någon tjärn.
 
Sländan på bilden längst ner till vänster har precis krupit ur larvhuden. Kroppen kommer att mörkna men ansiktet bleknar; när sländorna i släktet Leucorrhinia fått sina färger är de, som man hör på det vetenskapliga namnet, riktigt bleka (vita!) om nosen.
 

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG       EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR    ANiSOPTERA
FAMiLJ           SEGELTROLLSLÄNDOR        Libellulidae
ART               MYRTROLLSLÄNDA          Leucorrhinia dubia

 

jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se