Trollsländelarver Mosaiktrollsländor Aeshnidae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Mosaiktrollsländor
Aeshnidae
larver
mosaiktrollsländor
 
Innan de kliver ur sin sista larvhud och tar till vingarna har mosaiktrollsländorna levt som vattenlevande larver, de flesta arterna i flera år.
 
Även i larvstadiet är mosaiktrollsländor för övrigt gluska rovdjur. Larverna är utrustade med en speciell kloförsedd fångstmask som sitter under huvudet och kastas fram när något lämpligt byte passerar.
 
Mosaiktrollsländornas larver har en fångstmask som, när den inte används, ligger platt hopvikt under huvudet. Mosaiktrollsländelarver har antenner med minst 6 eller 7 leder.
 
Trollsländor har en s.k. hemimetabol utveckling (ägg -larv (flera stadier med hudömsning) - imago). Mest uppenbart av det som skiljer en mosaiktrollsländelarv från en fullbildad mosaikslända är att larverna har mycket mindre fasettögon, kortare bakkropp och...
 
...VAR ÄR ViNGARNA?!
Vingarna ligger i vingsäckarna på larvens rygg. Färdigutvecklade ser starrmosaiksländans vingar ut så här.
 
För den som vill se hur det ser ut när vingarna vecklas ut finns bilder från en trollsländas kläckning här.
 
<<< på bilderna.
På de översta svartvita bilderna en trollsländelarv som fotograferades då den med bestämda steg kom gående i kärret för att leta upp ett strå att sätta sig i inför kläckningen.
Svartvita bilden längst ner i vänsterspalten: en tom larvhud sedd från undersidan.
Längst ner en tom larvhud (blågrön mosaikslända, Aeshna cyanea); den nykläckta sländan hänger fortfarande under huden och väntar på att vingarna ska stelna.
 
mer om...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae

 
vårmosaikslända
Brachytron pratense
starrmosaikslända hanne
starrmosaikslända hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
grön mosaikslända
Aeshna viridis
vassmosaikslända
Aeshna serrata
blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea
brun mosaikslända
Aeshna grandis
höstmosaikslända
Aeshna mixta
vandringsmosaikslända
Hemianax ephippiger
kilfläckslända
Anaciaeschna isosceles
kejsartrollslända
Anax imperator

 
 
 

ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR  Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR Anisoptera
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae

 
mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning
 
mer om...
egentliga
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
trollslända från larv till vuxen
trollslända - vingar
 
 
En nyckel till trollsländornas larver:
Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]