Mosaiktrollsländor - Aeshnidae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Mosaiktrollsländor
Aeshnidae
mosaiktrollsländor - larver
arter
 
De blir möjligen omflugna av en och annan inspirerad broms men ingen som sett en stor trollsländas flyguppvisning kan undgå att imponeras av flygskickligheten. De kan flyga baklänges och framlänges, kasta sig åt sidan, dyka och stiga i vild fart, flyga sammankopplade i tandem och att stå stilla och hovra som en helikopter är förstås en enkel sak för en trollslända. Under flykten fångar de dessutom sin mat (andra flygande insekter), hannarna utkämpar luftstrider med rivaler och spanar efter honor och har även i övrigt full koll på allt som händer i patrulleringsområdet. (Egendomligheter som människor - ah! en homo sapiens! - och människoprylar som plötsligt dyker upp granskas ofta ingående.)
 
De är inte bara skickliga och snabba flygare utan även uthålliga. Mosaiktrollsländor kan leva som fullbildade i ett par månader och under den tiden flyger de, om vädret tillåter, nästan oavbrutet.
 
Innan de kliver ur sin sista larvhud och tar till vingarna har mosaiksländorna levt som vattenlevande larver, de flesta arterna i flera år.
 
Även i larvstadiet är mosaiktrollsländor för övrigt gluska rovdjur. Larverna är utrustade med en speciell kloförsedd fångstmask som sitter under huvudet och kastas fram när något lämpligt byte passerar.
 
Mosaiktrollsländorna hör till de största trollsländorna; flera arter har en bakkroppslängd om 5-6 centimeter.
 
Lättast att känna igen är brun mosaikslända som har brun kropp, bruntonade vingar och blå fläckar på bakkroppen.
 
En del av de mosaiktrollsländor som påträffats i Sverige är tillfälliga gäster som kommit flygande långt ifrån. Långflygande insekter som då och då dyker upp i Sverige finns även bland t.ex. fjärilarna.

 

 
 
 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR  Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR Anisoptera
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae

 
mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning
 

 
 
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
vårmosaikslända
Brachytron pratense
 
starrmosaikslända - hanne
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
 
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
 
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
 
grön mosaikslända
Aeshna viridis
 
vassmosaikslända
Aeshna serrata
 
blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea
 
brun mosaikslända
Aeshna grandis
 
höstmosaikslända
Aeshna mixta
 
vandringsmosaikslända
Hemianax ephippiger
 
kilfläckslända
Anaciaeschna isosceles
 
kejsartrollslända
Anax imperator
 
mosaiktrollsländelarver
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
trollslända från larv till vuxen
trollslända - vingar

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]