copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Mörk u-flickslända
Coenagrion pulchellum
hanne
mörk u-flickslända - hona
 

 

Från slutet av maj och några månader framåt kan man se de här, i södra halvan av Sverige vanligt förekommande, flicksländorna flyga.
 
Hannarna av arten Coenagrion pulchellum har ett variabelt utseende när det gäller de svarta teckningarna på bakkroppen. Utseendet på griporganen vid bakkroppens spets och halssköldens form är däremot detaljer man kan titta på för att göra en säker artbestämning. Ofta har hannen av Coenagrion pulchellum dessutom två blå utropstecken på ovansidan av mellankroppen.
 
Andra blå flicksländor, bl.a.:
 
t-flickslända hanne
Coenagrion hastulatum
Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
flicksländor & jungfrusländor
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
egentliga TROLLSLÄNDOR
introduktion
arter i Sverige
vingar
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster - klicka på TROLLSLäNDOR Odonata]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     FLiCKSLÄNDOR   ZYGOPTERA
FAMiLJ       äKTA FLiCKSLÄNDOR     Coenagrionidae
ART         MÖRK U-FLiCKSLÄNDA        Coenagrion pulchellum