Mörk u-flickslända - Coenagrion pulchellum

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Mörk u-flickslända
Coenagrion pulchellum
bakkropp ca. 24-30 mm
hona
mörk u-flickslända - hanne
 

 
Mörk u-flickslända - Coenagrion pulchellum håller till vid vatten i södra halvan av landet där den är vanligt förekommande och flyger från maj och framåt.
 
Utseendet varierar en hel del. Honorna kan t.ex. vara blå eller gulbeige. De svarta teckningarna på bakkroppens ryggsida varierar också, den mörkaste varianten har en bakkropp som är nästan helt svart på ovansidan.
 
Mörk u-flickslända hör, precis som övriga trollsländor till rovdjuren i insektsvärlden. Både som larv och som fullbildad slända jagar mörk u-flickslända andra småkryp.
 
Andra blå flicksländor, bl.a.:
 
t-flickslända hanne
Coenagrion hastulatum
Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
flicksländor & jungfrusländor
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
egentliga TROLLSLÄNDOR
introduktion
arter i Sverige
vingar
myrtrollslända hona
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända hanne
Leucorrhinia dubia
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
brun mosaikslända
Aeshna grandis
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster - klicka på TROLLSLäNDOR Odonata]

 
ORDNiNG TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG     FLiCKSLÄNDOR   ZYGOPTERA
FAMiLJ       äKTA FLiCKSLÄNDOR     Coenagrionidae
ART         MÖRK U-FLiCKSLÄNDA        Coenagrion pulchellum