Smaragdflicksländor

Allmän smaragdflickslända - Lestes sponsa

En hanne av arten
allmän smaragdflickslända
bevakar sitt lilla revir från en porskvist.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Allmän smaragdflickslända är en av de ca 5 svenska arterna inom familjen smaragdflicksländor.
 
En del honor har ungefär samma färger som hannarna medan andra har en beigerosa kropp (sidor och undersidor) och bruna fasettögon som honan till höger.
 
Allmän smaragdflickslända
är mycket vanlig i större delen av landet, flyger juli-september och hör till de sländor som man lätt kommer mycket nära. Fast de försöker ofta gömma sig bakom sitt strå och ofta slår de då ihop vingarna.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Metallglänsande på ovansidan av thorax och abdomen och blåpudrade detaljer. Så ser den fullvuxne hannen ut. Smaragdflicksländorna är lika så man får titta noga för att skilja dem åt.
 
Smaragdflicksländor
håller normalt sina vingar halvt utvinklade under vila men slår ofta, som hannen på bilden, ihop dem om de känner sig iakttagna. Smaragdflicksländor har avlånga vingmärken (pterostigmata) vilket skiljer dem från de egentliga flicksländorna. (Bilder finns under
jungfrusländor & flicksländor).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
För att skilja en hanne av arten Lestes sponsa från en hanne av arten Lestes dryas tittar man på t ex de undre analbihangens (på bilden till vänster: parets i mitten) form. Hos Lestes sponsa, bilden, är de ganska raka, hos Lestes dryas är de krökta mot varandra på ungefär samma sätt som de övre (yttre på bilden).
Honorna kan man skilja åt bl a med hjälp av utseendet på äggläggaren.
 
Hannen använder analbihangen under parning och äggläggning då han håller ett grepp om honan - de övre anabihangen håller om honans kropp alldeles bakom halsskölden och de två undre stöder mot baksidan av huvudet.
bilden (annan sida) ses ett par smaragdflicksländor i parning. Det är hannen som håller i porsbladet.
 
Äggläggningen sker i tandem och äggen sticks in i växter i strandkanten. Endofytisk kallas denna typ av äggläggning. Många andra trollsländor lägger äggen direkt i vattnet (inte i växter utan exofytiskt).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Smaragdflickslända - heterokrom hona (och hannens bakkropp).
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Smaragdflicksländor
övervintrar som ägg som kläcks på våren. Därefter följer den hemimetabola utvecklingens två sista stadier: larv och imago.
 
Som larv lever smaragdflicksländan precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten. Längst bak på bakkroppen har flicksländelarver - till skillnad från de egentliga trollsländorna - tre gälblad där syret tas upp. Gälbladen fungerar också att simma med; flicksländelarver simmar ofta genom att svänga bakkroppen åt sidorna, som en fisk.
(Bild på flicksländelarv - ej artbestämd).
När larven vuxit klart klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan. Därefter tar det ytterligare någon tid innan den är könsmogen och fått sina färger.
 
En smaragdflickslända kan leva som imago i upp till 6 veckor [Sahlén].
Smaragdflicksländor
Till höger honans äggläggare och, på bilderna nedanför, hona till vänster och hanne till höger.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
 
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG  Jungfru- och flicksländor  ZYGOPTERA
FAMiLJ    Smaragdflicksländor    Lestidae
SLÄKTE      Smaragdflicksländor      Lestes
ART        Allmän smaragflickslända        Lestes sponsa

 
 
 
...mer om JUNGFRU- och FLICKSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
...mer om egentliga TROLLSLÄNDOR
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
hemimetabol utveckling
om insekter

Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
upp igen