Gungflymosaikslända Aeshna subarctica

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
Gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
bakkropp ca. 40-50 mm
hona

 
Gungflymosaiksländan, Aeshna subarctica, upptäcktes inte förrän på 1920-talet. Fram tills dess hade gungflymosaiksländorna lyckats lura alla utomstående att de bara var vanliga starrmosaiksländor.
 
Gungflymosaiksländan har tre små, ljusa fläckar eller (arten förekommer i två varianter) ett kortare ljust band mellan de två tydliga, ljusa banden på mellankroppens sidor (jfr starrmosaikslända).
 
Gungflymosaikslända förekommer i större delen av landet och trivs främst i våtmarker.
 
Trollsländor lever som rovdjur.
 
mer om...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända hona
starrmosaikslända hanne
Aeshna juncea
mosaiktrollsländelarver

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
trollslända från larv till vuxen
trollslända - vingar

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]
 

 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR ANiSOPTERA
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae
ART   GUNGFLYMOSAiKSLÄNDA Aeshna subarctica

 
mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
JUNGFRUSLÄNDOR & FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
"små trollsländor"
 
introduktion
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat - flicksländor i parning