BiLDER LADDAS...


Fjällmosaikslända Aeshna caerulea - foto och text.
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

    fler...
    FJÄLLiNSEKTER
     fjällbastardsvärmare
     Zygaena exulans
     dvärgbjörkspinnare
     Eriogaster arbusculae
     renstyng
 
kontrast textstorlek
 

Fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
bakkropp ca. 40-50 mm
fjällmosaikslända
 
Fjällmosaiksländan () känns igen på den blå och svarta teckningen på bakkroppen. Teckningen skiljer sig tydligt från andra mosaiktrollsländors. Även linjerna på mellankroppens sidor är blå. Den lilla - korta! - blå skulderlinjen är också en detalj som skiljer fjällmosaiksländan från de flesta andra mosaiktrollsländor.
 
Fjällmosaiksländan på bilderna fotograferades på Flatruet där arten kan ses flyga juli-augusti.
 
mer om fjällmosaikslända Aeshna caerulea
 

fler...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända hona
Aeshna juncea
starrmosaikslända hona
Aeshna subarctica
mosaiktrollsländelarver

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
allmänt om trollsländor
trollsländearter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
 
JUNGFRUSLÄNDOR och FLiCKSLÄNDOR
Zygoptera
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]
 

 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR ANiSOPTERA
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae
ART   FJÄLLMOSAiKSLÄNDA Aeshna caerulea

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se