Fjällmosaikslända Aeshna caerulea

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
bakkropp ca. 40-50 mm
hona
fjällmosaikslända
 

 
Namnet till trots förekommer fjällmosaiksländan - här och var och mest i våtmarker - ända ner till södra Skåne. Vanligast är den dock i fjällen. Som fullbildad flyger fjällmosaiksländan bara en sommar men innan dess har den levt som larv i upp till fem år.
 
Många mosaiktrollsländor är lika. Något av det man kan titta på för att känna igen en fjällmosaikslända är de två blåaktiga och krokiga banden på sidan av mellankroppen. En annan detalj är att den sträcka där fasettögonen möts är kortare än hos andra mosaiksländor.
 
Trollsländor lever som rovdjur både som larver och fullbildade.
 
Fjällmosaiksländorna på bilderna fotograferades på norra Gröndörrsstöten i Härjedalen.
 
fler...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
 
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända hona
Aeshna juncea
starrmosaikslända hona
Aeshna subarctica
mosaiktrollsländelarver

 
 
 

mer om...
TROLLSLÄNDOR
Odonata
 
introduktion
arter i Sverige
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
 
jungfru- och flicksländor
Zygoptera
arter i Sverige
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TROLLSLÄNDOR]
 
fler...
fjällinsekter
fjällbastardsvärmare
Zygaena exulans
dvärgbjörkspinnare
Eriogaster arbusculae
renstyng

 
ORDNiNG  TROLLSLÄNDOR Odonata
UNDERORDNiNG   EG. TROLLSLÄNDOR ANiSOPTERA
FAMiLJ   MOSAiKTROLLSLÄNDOR Aeshnidae
ART   FJÄLLMOSAiKSLÄNDA Aeshna caerulea