Trollsländor

Brun mosaikslända - Aeshna grandis

  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Brun mosaikslända
Aeshna grandis
är en av cirka tio arter mosaiktrollsländor som påträffats i Sverige.
 

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Brun mosaikslända - hona
 
Från frons till bakkroppsspets är den bruna mosaiksländan 70-80 mm. Ganska stor men nästan viktlös.
 
Brun mosaikslända
är mycket vanlig och flyger hela sommaren. Man känner igen den på de bruna vingarna och den bruna kroppen. Övriga svenska mosaiktrollsländor har fler och/eller större färgfläckar på bakkroppens ovansida.
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Brun mosaikslända
har som alla trollsländor en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larv lever den här sländan precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten. En "fullvuxen" larv är ca 45 mm lång. Bilder på mosaiktrollsländelarver finns här.
 
När larven vuxit klart efter 2-3 år i vattnet klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan. Därefter tar det ytterligare någon tid innan den bruna mosaiksländan är könsmogen och fått sina vuxna färger.
 
Fler bilder från kläckningen finns under
från larv till imago
(de bilderna visar en svart ängstrollslända)
 
Hos brun mosaikslända sköter honan äggläggningen på egen hand och äggen läggs i växter (endofytiskt).
 
mer om...
MOSAiKTROLLSLÄNDOR
Aeshnidae
mosaiktrollsländor
mosaiktrollsländelarver
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
Brun mosaikslända
- både hona och hanne - har två tydliga ljusa band på mellankroppens sidor. Flera av de övriga svenska mosaiksländorna har liknade teckning men med lite annorlunda form på banden och dessutom en eller flera mindre, ljusa fläckar eller streck mellan dem.
 
Trollsländor har stora fasettögon (grönt högeröga i profil på bilden ovan) och är rimligen de insekter som ser bäst. Omkring 30 000 små sexkantiga fasetter kan det finnas i ett fasettöga.
 
Förutom de två fasettögonen har trollsländor (liksom många andra insekter) tre punktögon i pannan mellan fasettögonen. Ett av dessa punktögon skymtar vid antennbasen (bilden ovan).
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG   egentliga trollsländor   ANiSOPTERA
FAMiLJ      Mosaiktrollsländor      Aeshnidae
SLÄKTE                  Aeshna
ART            Brun mosaikslända            Aeshna grandis

 
 
 
ANDRA TROLLSLÄNDOR
 
egentliga trollsländor
Anisoptera
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
 
  jungfru- och flicksländor
smaragdflickslända
Lestes sponsa
rödflickslända
Pyrrhosoma nymphula
mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
blå jungfruslända
Calopteryx virgo
parningshjärtat
 
MER OM...
 
EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
 
Egentliga trollsländor - introduktion
Egentliga trollsländor - familjer & arter
vingstudie (starrmosaikslända)
 
 
OM JUNGFRU- & FLiCKSLÄNDOR
Jungfru- och flicksländor - introduktion
Jungfru- och flicksländor - familjer och arter i Sverige
smaragdflicksländor i parning
 
ALLMÄNT OM iNSEKTER
hemimetabol utveckling
om insekter
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)