Trollsländor/

Bred trollslända Libellula depressa

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Bred trollslända
Libellula depressa
hör till familjen segeltrollsländor.
 
Bred trollslända har vingar med svarta vingmärken (pterostigma) och stora svarta fläckar vid vingbaserna. I basfläckarna är vingribborna gula/gulbruna. Bakkroppen är mycket bred och platt med gula fläckar på sidorna. Både hannar och honor är gulbruna/bruna på kroppen. Blåpudringen är något som kommer med tiden och förekommer normalt endast hos hannarna. Det är ett vaxlager ovanpå den egentliga huden som gör att sländan ser blå ut. Blåpudringen förekommer hos flera arter bland både de egentliga trollsländorna och flicksländorna.
 
Från frons till bakkroppsspets är bred trollslända ungefär 4 cm.

 
Bred trollslända
har som alla trollsländor en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larv lever den här sländan precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten. Larven på bilden till vänster är på tillfälligt besök i en termoshatt och demonstrerar väl tydligt att de här gärna håller sig i bottenslammet. Det enda som inte är täckt är larvens små ögon (jfr med den vuxna sländans) och antennerna.
 
När larven vuxit klart och ömsat hud några gånger klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan.
 
Bilder från en trollsländas kläckning finns på sidan:
--> från larv till imago
(de bilderna visar en svart ängstrollslända)
 
Bred trollslända
flyger mest juni-juli och håller sig i södra delen av landet. Den trivs vid sjöar men även vid väldigt små vattensamlingar. Sländan på bilden flög tillsammans med en handfull andra av samma art vid ett vattenfyllt traktorspår - kanske tre meter långt och en halvmeter som bredast - ute på ljungheden. Även vintern 2006 klarade larverna av.
ANDRA TROLLSLÄNDOR
 
  Egentliga trollsländor
 
    --> mosaiktrollsländor
    --> Aeshnidae
    --> mosaiktrollsländelarver
    --> starrmosaikslända
    --> Aeshna juncea
    --> starrmosaikslända - hanne
    --> gungflymosaikslända
    --> Aeshna subarctica
    --> fjällmosaikslända
    --> Aeshna caerulea
    --> brun mosaikslända
    --> Aeshna grandis
    --> fjällmosaikslända
    --> Aeshna caerulea
    --> fyrfläckad trollslända
    --> Libellula quadrimaculata
    --> svart ängstrollslända
    --> Sympetrum danae
    --> blodröd ängstrollslända
    --> Sympetrum sanguineum
     nordisk kärrtrollslända
     Leucorrhinia rubicunda
     myrtrollslända - hanne
     Leucorrhinia dubia
     myrtrollslända - hona
     Leucorrhinia dubia
     pudrad kärrtrollslända
     Leucorrhinia albifrons
 
ORDNiNGtrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG   egentliga trollsländor   ANiSOPTERA
FAMiLJ      segeltrollsländor      Libellulidae
ART            bred trollslända            Libellula depressa

 
 
 
ANDRA SEGELTROLLSLÄNDOR
 
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
bred trollslända
Libellula depressa
 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
egentliga trollsländor
Anisoptera
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
brun mosaikslända
 
  OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
    --> blå jungfruslända
    --> Calopteryx virgo
    --> allmän smaragdflickslända
    --> Lestes sponsa
    --> röd flickslända
    --> Pyrrhosoma nymphula
    --> sjöflickslända
    --> Enallagma cyathigerum
    --> t-flickslända - hanne
    --> Coenagrion hastulatum
    --> t-flickslända - hona
    --> Coenagrion hastulatum
    --> mörk u-flickslända - hanne
    --> Coenagrion pulchellum
    --> mörk u-flickslända - hona
    --> Coenagrion pulchellum
 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
 
    --> Egentliga trollsländor - introduktion
    --> Egentliga trollsländor - familjer & arter
    --> vingstudie (starrmosaikslända)
 
 
OM JUNGFRU- & FLiCKSLÄNDOR
    --> Jungfru- och flicksländor - introduktion
    --> Jungfru- och flicksländor - familjer och arter i Sverige
    --> smaragdflicksländor i parning
 
ALLMÄNT OM iNSEKTER
    --> hemimetabol utveckling
    --> om insekter
    --> insekternas allmänna morfologi
 
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)