1. Bakvingarna är bredare vid basen än framvingarna ---> en egentlig trollslända (anisoptera). Det finns fem anisopterafamiljer i Sverige.
  2. Det tydliga triangulära fältet - vingtriangeln - en bit ut på vingarna ser ungefär likadant ut på både fram- och bakvinge. Då kan det inte vara varken glanstrollslända eller segeltrollslända för dessa har en bakåtpekande triangel i framvingarna.
  3. I det smala fältet framför triangeln finns ett antal tvärribbor vilket talar om att sländan på bilden hör till familjen Aeshnidae - en mosaiktrollslända.
  4. I analtriangeln finns två celler (Chinery) -> Aeshna juncea starrmosaikslända.

 
Man kan skilja mosaiksländorna åt genom att titta på teckningen på mellankroppens sidor, teckningen på bakkroppen, formen på analbihangen mm. Aeshna juncea är mycket lik gungflymosaiksländan - Aeshna subarctica - som förekommer på samma ställen, så man får kolla ordentligt.
 

 
MER OM EGENTLiGA TROLLSLÄNDOR
> egentliga trollsländor
Anisoptera
> svart ängstrollslända
Sympetrum danae
> blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
> bred trollslända
Libellula depressa
> nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
> pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
> myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
> myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
> mosaiktrollsländor
Aeshnidae
> brun mosaikslända
Aeshna grandis
> starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
> starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
> gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
> fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
> mosaiktrollsländelarver
> brun mosaikslända
> bildspel: från larv till fullbildad trollslända
 
MER OM OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
> blå jungfruslända
Calopteryx virgo
> allmän smaragdflickslända
Lestes sponsa
> röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula
> sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
> t-flickslända - hanne
Coenagrion hastulatum
> t-flickslända - hona
Coenagrion hastulatum
> mörk u-flickslända - hanne
Coenagrion pulchellum
> mörk u-flickslända - hona
Coenagrion pulchellum
> flicksländor i parning
 
egentliga trollsländor - introduktion
egentliga trollsländor - familjer & arter
hemimetabol utveckling
insekternas allmänna morfologi
om insekter
 
Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000