copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
 

 

ODONATA
Anisoptera
egentliga trollsländor i Sverige
FAMiLJER & SLÄKTEN:
 • Aeshnidae - Mosaiktrollsländor
  • Aeshna
  • Anaciaeschna
  • Anax
  • Hemianax
  • Brachytron
 • Gomphidae - Flodtrollsländor
  • Gomphus
  • Ophiogomphus
  • Onychogomphus
 • Cordulegasteridae - Kungstrollsländor
  • Cordulegaster
 • Corduliidae - Glanstrollsländor
  • Cordulia
  • Somatochlora
  • Epitheca
 • Libellulidae - Segeltrollsländor
  • Leucorrhinia
  • Libellula
  • Orthetrum
  • Sympetrum
    
FAMiLJER & ARTER:
Aeshnidae - mosaiktrollsländor
Mosaiktrollsländorna hör till de riktigt stora sländorna. Kroppsfärgen varierar mellan mellanbrun - mörkbrun - svart. På mellankroppen finns ljusa ränder och på bakkroppen finns "mosaiken": färgfläckar i gult och blått. Många arter är lika och en del är så lika att det kan krävas detaljstudier för att skilja dem åt. Gomphidae - flodtrollsländor
 • Gomphus vulgatissimus
  Sandtrollslända
   
 • Ophiogomphus serpentinus
  Grön flodtrollslända
   
 • Onychogomphus forcipatus
  Stenflodtrollslända
   
Cordulegasteridae - kungstrollsländor
 • Cordulegaster boltoni
  Kungstrollslända
   
Corduliidae - glanstrollsländor
 • Cordulia aenea
  Guldtrollslända
   
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
   
  En hanne av arten Cordulia aenea - Guldtrollslända.
   
   
 • Somatochlora metallica
  Metalltrollslända
   
 • Somatochlora flavomaculata
  Gulfläckad glanstrollslända
   
 • Somatochlora arctica
  Nordlig glanstrollslända
   
 • Somatochlora alpestris
  Fjälltrollslända
   
 • Epitheca bimaculata
  Tvåfläckad trollslända
   
Libellulidae - segeltrollsländor
 • Leucorrhinia caudalis
  Bred kärrtrollslända
   
 • Leucorrhinia albifrons
  Pudrad kärrtrollslända
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
   
  Släktnamnet Leucorrhinia kommer från grekiskans leukon = vit och ris (genitiv: rinos) = näsa och när de fått sina vuxna färger är de här sländorna helt vita i "ansiktet". Här en hanne - från panna till bakkroppsspets ung 4 cm - av arten Leucorrhinia albifrons - Pudrad kärrtrollslända.
   
  Ordet "pudrad" i det svenska namnet syftar på den vitblå beläggningen på bakkroppen hos könsmogna hannar. Samma sak förkommer hos hannar av några andra arter.
   
 • Leucorrhinia dubia
  Myrtrollslända - hanne
  Myrtrollslända - hona

   
 • Leucorrhinia rubicunda
  Nordisk kärrtrollslända
   
 • Leucorrhinia pectoralis
  Citronfläckad kärrtrollslända
   
 • Libellula quadrimaculata
  Fyrfläckad trollslända
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
  Mycket vanlig i hela Sverige (förutom fjällen), lätt att känna igen och dessutom ser hona och hane ungefär likadana ut. Arten Fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata - (här en hanne) är också känd för att emellanåt ge sig ut på massvandringar.
   

   
 • Libellula depressa
  Bred trollslända
   
 • Libellula fulva
  Spetsfläckad trollslända
   
 • Orthetrum cancellatum
  Stor sjötrollslända
   
 • Orthetrum coerulescens
  Liten sjötrollslända
   
 • Sympetrum flaveolum
  Gulfläckad ängstrollslända
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
  Medfaren men fortfarande flygduglig. En ängstrollsländehona av arten Sympetrum flaveolum
   
 • Sympetrum danae
  Svart ängstrollslända
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
  Svart ängstrollslända i parning. Hanen använder analbihangen i bakkroppsspetsen till att hålla om ögonens bakkant hos honan som böjer upp sin bakkropp mot hanens accessoriska parningsorgan.
   
 • Sympetrum vulgatum
  Allmän ängstrollslända
   
 • Sympetrum sanguineum
  Blodröd ängstrollslända
  copyright I Ljungström ilj@flowsim.se
  Alla röda ängstrollsländor är inte blodröda som Blodröd ängstrollslända - Sympetrum sanguineum! Även hannarna av S. vulgatum, S. flaveolum och S. striolatum är röda; av dessa är det dock bara S. sanguineum som har helsvarta ben. Honorna är gulbruna.
   
 • Sympetrum striolatum
  Stor ängstrollslända
   

  Allmänt om insekter - text
Hemimetabol utveckling
Insekternas morfologi
 
BiLDERNA: På bilden högst upp en hona av arten Nordlig glanstrollslända - Somatochlora arctica
 
 
LiTTERATURTiPS: Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
 • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
 • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
KÄLLOR MM: Grekiskan kontrollerad i:
 • Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford University Press, 1978.