BiLDER LADDAS...


Larv - Guldögonsländor - stinksländor - Chrysopidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Guldögonsländor - stinksländor - Chrysopidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
KONTRAST
TEXTSTORLEK
 
Ungefär 4 millimeter lång och orörlig som på bilden är den inte helt lätt att upptäcka men det finns i alla fall en larv på stenen.
<<<

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
"Lavbiten" rörde på sig. Lätt irriterad över uppmärksamheten klättrade den upp på ett strå och så här ser den ut
<<<
 
Guldögonsländornas larver har något av troféjägare över sig: det de bär omkring på ryggen är resterna - hudar och annat - av nedlagda byten. Allt för att dölja att det är mjuka små larver som gömmer sig under det hela. Farliga är de förstås för små småkryp som bladlöss, mjöllöss och annat och därmed är de uppskattade bland odlare. Man kan t.o.m köpa dem.
Pilen pekar på larvens stick- och ätredskap. De långa böjda käkarna bildar en sorts "sugrörstång" som den använder för att greppa tag i bytet och suga ur det.
 
mer om NÄTViNGAR
 
--> allmänt om nätvingar
--> guldögonsländor
--> florsländor
 
 
På sidan om mjöllöss finns en bild på en annan sorts, lite äldre och större, nätvingelarv, som sätter i sig en mjöllus. Larverna växer och ömsar hud några gånger innan de förpuppas.
 

ORDNiNGNÄTViNGARNeuroptera
FAMiLJ   Guldögonsländor   Chrysopidae

 
 
 
 

 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se