BiLDER LADDAS...


Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae - foto och text.
Vitfläckig guldvinge - Lycaena virgaureae
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae

 
Vitfläckig guldvinge, Lycaena virgaureae, hör till fjärilsfamiljen juvelvingar och underfamiljen guldvingar. (De övriga två underfamiljerna är blåvingar och snabbvingar ( i den senare gruppen hittar man bland annat arten grönsnabbvinge.) Vitfläckig guldvinge är en av fyra "svenska" arter i familjen guldvingar.
 
Vitfläckig guldvinge skiljer man lättast från liknande arter genom att titta på vingarnas undersidor där de vita fläckar som inspirerat till det svenska namnet är placerade. Honfjärilen har mörka fläckar och band på vingarnas ovansidor och är inte helt olik mindre guldvinge.
 
Vitfläckig guldvinge flyger från slutet av juni och trivs bäst där det finns gott om blommor.
 
Som larv hittar vitfläckig guldvinge sin föda bland Rumex-arter. (Ett exempel på Rumex-art är ängssyra.)  
 

fler
GULDViNGAR
 
mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

 
fler
mer eller mindre
ORANGE FJÄRiLAR
nässelfjäril
Aglais urticae
tistelfjäril
Vanessa cardui
vinbärsfuks
Polygonia c-album
skogsnätfjäril
Melitaea athalia
ängsnätfjäril
Melitaea cinxia
pärlemorfjärilar
Heliconiinae
   myrpärlemorfjäril
   Boloria aquilonaris
   brunfläckig pärlemorfjäril
   Boloria selene
   silverstreckad pärlemorfjäril
   Argynnis paphia
mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
kamgräsfjäril
Coenonympha pamphilus
aurorafjäril
Anthocharis cardamines
ängssmygare
 
 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
GULDViNGAR
       liten guldvinge
SNABBViNGAR
       almsnabbvinge
       eksnabbvinge
       eldsnabbvinge
       grönsnabbvinge
      ( björnbärssnabbvinge)
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge
       tosteblåvinge
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
KORT om VAR vitfläckig guldvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: GULDViNGAR Lycaeninae
ART: ViTFLÄCKiG GULDViNGE Lycaena virgaureae
 

 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
några vanliga "svenska" fjärilar
[småbilder med länkar till sidor om de olika fjärilarna]
 
testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
  citronfjäril
  citronfjäril - ägg
  citronfjäril - larv
  citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  svavelgul höfjäril
  rapsfjäril
  kålfjäril
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
  pärlemorfjärilar
  silverstreckad pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  ängsnätfjäril
  skogsnätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
  liten guldvinge
  grönsnabbvinge
  eksnabbvinge
  eldsnabbvinge
  almsnabbvinge
  blåvingar
  puktörneblåvinge
  hedblåvinge
  violett blåvinge
  silverblåvinge
  brun blåvinge
  mindre blåvinge
  ängsblåvinge
 
 
GRÄSFJÄRiLAR
Saturinae/(Satyridae)
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  sandgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  sexfläckig bastardsvärmare
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
  rutig buskmätare
  svartribbad vitvingemätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
  björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  större borstspinnare
  mindre borstspinnare
  karminspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare  (allmänt båtspinnarfly)
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se