Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Tosteblåvinge
Celastrina argiolus
 
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus - finns i större delen av landet. Tosteblåvingen håller mest till i skogsmark där den kan ses flyga i maj. Både han- och honfjärilen har blå vingovansidor och ljusa vingfransar med svarta fläckar. Honfjärilens blå framvingar har breda grå fält längs fram- och ytterkanter.
 
(Toste är ett annat namn på brakved. Citronfjärilen har ibland kallats tostefjäril.)
 
 

fler
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge

 
 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
       vitfläckig guldvinge
 
SNABBViNGAR
       almsnabbvinge
       eksnabbvinge
       eldsnabbvinge
       grönsnabbvinge
      ( björnbärssnabbvinge)
 
  BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge
 
andra
       blå insekter
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
KORT om VAR tosteblåvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: BLÅViNGAR Polyommatinae
ART: TOSTEBLÅViNGE Celastrina argiolus
 

 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
några vanliga "svenska" fjärilar
[småbilder med länkar till sidor om de olika fjärilarna]
dagfjärilar
 
testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
  citronfjäril
  citronfjäril - ägg
  citronfjäril - larv
  citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  svavelgul höfjäril
  rapsfjäril
  kålfjäril
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
   PÄRLEMORFJÄRiLAR
    silverstreckad pärlemorfjäril
    myrpärlemorfjäril
    brunfläckig pärlemorfjäril
  NÄTFJÄRiLAR
    ängsnätfjäril
    skogsnätfjäril
  GRÄSFJÄRiLAR
    luktgräsfjäril
    skogsgräsfjäril
    kamgräsfjäril
    pärlgräsfjäril
    kvickgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
GULDViNGAR
  mindre guldvinge
  vitfläckig guldvinge
 SNABBViNGAR
   almsnabbvinge
   grönsnabbvinge
  (björnbärssnabbvinge)
 BLÅViNGAR
   blåvingar
   puktörneblåvinge
   hedblåvinge
   violett blåvinge
   silverblåvinge
   brun blåvinge
   mindre blåvinge

 
 
GRÄSFJÄRiLAR
Saturinae/(Satyridae)
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  sandgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  sexfläckig bastardsvärmare
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
  rutig buskmätare
  svartribbad vitvingemätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
  björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  större borstspinnare
  mindre borstspinnare
  karminspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly